Bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống!

        Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, nó đe dọa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. Những bản báo cáo, thống kê mới từ các tổ chức môi trường luôn khiến dân tình phải lo lắng khi môi trường của mình ngày càng tồi tệ.

       Mỗi chúng ta ai, cũng nhận thức được tầm quan trọng của sức khỏe đối với bản thân, không có sức khỏe con người sống đâu còn ý nghĩa. “Người khỏe mạnh thì có trăm điều ước, người đau ốm thì chỉ ước một điều” chắc hẳn ai cũng đoán được điều ước đó là có sức khoẻ. Nhưng vấn đề đặt ra là làm thế nào để mỗi người đều có một sức khỏe tốt, ngoài những yếu tố về dinh dưỡng, thể dục thể thao tinh thần thoải mái thì môi trường sống trong sạch đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Vậy môi trường sống trong sạch là gì? Làm thế nào để có môi trường trong sạch? Mỗi chúng ta đã đóng góp được gì để cho môi trường ngày càng trong sạch hơn? Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của mỗi cá nhân chúng ta.

      Ngày nay, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng. Được Bộ Giáo Dục Đào Tạo chỉ đạo đưa trực tiếp và lồng ghép vào chương trình học của tất cả các bậc học. Đặc biệt, được quan tâm ngay từ bậc học đầu tiên: “Giáo dục mầm non”.

        Trường Mẫu Giáo Mỹ trinh đã lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào trong chương trình học. Đồng thời cùng tuyên truyền đến phụ huynh học sinh, kêu gọi sự chung tay góp sức vì 1 hành tinh xanh.Vì tường lai cua chúng con em chúng ta.