THỰC ĐƠN TUẦN 5 – THÁNG 6 NĂM 2017
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 26/06/2017 tới ngày 30/06/2017

menu

Trường mầm non quốc tế Superkids dùng sữa Abbott hoặc Devondale, New Zealand, Vinamilk

Phụ trách giáo vụ
(Đã ký)
Võ Thị Kiều Nhiên

Y tế Học đường
(Đã ký)
Bác sĩ, tiến sĩ Y khoa Hà Thị Hiền

THỰC ĐƠN TUẦN 5 – THÁNG 6 NĂM 2017
Dành cho bé dưới 3 tuổi
Từ ngày 26/06/2017 tới ngày 30/06/2017

menu

Trường mầm non quốc tế Superkids dùng sữa Abbott hoặc Devondale, New Zealand, Vinamilk

Phụ trách giáo vụ
(Đã ký)
Võ Thị Kiều Nhiên

Y tế Học đường
(Đã ký)
Bác sĩ, tiến sĩ Y khoa Hà Thị Hiền