Chơi mà  học,hoc mà chơi, qua chơi trẻ học hỏi rất nhiều kinh nghiệm, giúp trẻ hòa động và thích nghi với cuốc sống một cách tốt nhất.