Trường Mẫu Giáo Mỹ Trinh là trường Mẫu giáo tại xã Mỹ Trinh. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mẫu Giáo Mỹ Trinh xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mẫu Giáo Xã Mỹ Trinh, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tuyển vào Trường Mẫu Giáo Mỹ Trinh phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

80% có bằng Đại học SP Mầm non và 20% có bằng Trung cấp SP Mầm Non.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm (“Bé yêu biết đọc” và phương án 0 tuổi), Trí thông minh đa dạng (Multiple Inteligences), các hoạt động Montessori, KinderArts.

Sĩ số lớp học:

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 30 cháu/ 1 lớp  với 2 cô giáo

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 35 cháu/ 1 lớp với 2 cô giáo